Προορισμός Αναχώριση Επιστροφ� Τιμ�
Spain Hotel Grand 5* 13 Oct - 25 Oct 1 099 € 899 €
Greece Hotel Palma 4* 15 Oct - 25 Oct 1 099 € 749 €
Italy Holiday Inn 4* 15 Oct - 25 Oct 1 099 € 799 €
Egypt Beach Resort 5* 18 Oct - 28 Oct 1 099 € 799 €
United Kingdom Spa & Golf Resort 4* 18 Oct - 28 Oct 1 099 € 749 €
Thailand Welness Resort 5* 20 Oct - 29 Oct 1 099 € 849 €
Spain Hotel Grand 5* 25 Oct - 05 Nov 1 099 € 899 €