Μαρίνα Μεσολογγίου


Μαρίνα Μεσολογγίου

Bρίσκεται στην δυτική πλευρά της πόλης περίπου στη μέση της Λιμνοθάλασσας. Ακριβώς δίπλα στην πόλη του Μεσολογγίου λειτουργεί απο το 2009 και έιναι απο τις πιο σύγχρονες.

Με μεγάλη χωρητικότητα, που ανέρχεται στις 380 θέσεις ελλιμενισμού για σκάφη μήκους μέχρι 80 μέτρων και 10 μ. βύθισμα, και 800 θέσεις εναπόθεσης σκαφών στην ξηρά, προσφέρει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες στα εισερχόμενα σκάφη. Τα έργα υποδομής, η οργάνωση και η φιλοξενία που προσφέρει η μαρίνα είναι υψηλού επιπέδου.


Υπηρεσίες

Για τους επισκέπτες της νέας σύγχρονης μαρίνας Μεσολογγίου το γραφείο μας παρέχει μεταφορές:

Κρατήσεις Ξενοδοχείων

Εκδρομές